Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Päivitetty 04.04.2024
Henkilötietolaki (523/1999) §10 ja §24 .
1. Rekisterinpitäjä
Haugen-Gruppen Oy, Äyritie 12 C, 0510 Vantaa, puh. 010 3090 700 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Tuoteryhmäpäällikkö Reeta Kavanne reeta.kavanne(at)haugen-gruppen.com
3. Rekisterin nimi
Go-Tan -rekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn/rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät erillisellä suostumuksellaan kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa ellei kilpailusäännöistä toisin mainita.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot: etu- ja sukunimi Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka

6. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä

Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen tai sosiaalisen median kanavan kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta rekisterinpitäjän määrittelemät henkilöt. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa joka on suojattu palomuurilla

9. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tietoja säilytetään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.